[Translate to Catalan:]

[Translate to Catalan:]

Víctor Ramírez "Altres Passatges" | Exposició individual - Barcelona

Inauguració: 23.09.2020 I 19:30 Uhr

Introducció: Manuel Guerrero Brullet

Ausgewählte Arbeiten

[Translate to Catalan:]

[Translate to Catalan:]