2019

 • Heinrich Mutter und Freunde (exposició Staufen)

  Heinrich Mutter

  Jaroslav Kovař

  Eberhard Bruegel

  Herbert Maier

  Recepció inaugural dijous, 25 de maig 2019 I 19 h

  Exposició 24.05.2019 – 30.06.2019

 • Alex Nogué (exposició Barcelona)

  ALEX NOGUÉ

  Recepció inaugural

  dijous, 9 de maig 2019 I 19.30 h

  Exposició

  10.05.2019 – 23.06.2019